15 Şubat 2016 Pazartesi

Türkiye'de Döviz Durunu Etkileyen Faktörler

Yüksek Lisans için bitirme çalışması konum "Döviz Kuru ve Dış Etkenler" di. Konuyla ilgili yaptığım çalışmanın tamamına buradan ulaşılabilinir. Çalışmanın özet kısmı ise aşağıdadır ;2008 yılında A.B.D merkezli ortaya çıkan Küresel Finans Krizi sonucunda tüm ülkelerin

maliye ve para politikalarında finansal istikrarını sağlamak amacıyla köklü değişiklikler 

olmuştur. Gelişmiş ülkelerde en büyük sorun işsizlik ve deflasyon olmaya başlamışken 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler sınıfındaki ekonomiler için döviz kurlarındaki 

oynaklıklar sorun olmuştur. 

Küresel yatırımcıların risk ve yatırım anlayışları değişmiş, A.B.D ekonomisinin iyileşmesi 

üzerine beklentilerini şekilledirmiştir. Bu sebeple A.B.D’de meydana gelen her olumlu 

gelişme yatırımcıların gelişmekte olan ülke piyasalarından çıkmalarına sebep olmuştur. 

Böyle bir konjönktürde kurların aşırı oynaklığı Türkiye gibi cari açığı yüksek olan ülkeler 

için tehlikeli olmaktadır.

Çalışmada, A.B.D kaynaklı dış değişkenlerin ve Türkiye 2-yıllık tahvil faizinin $/TL 

üzerindeki etkisi gösterilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak elde edilen veriler ışığında VIX, 

PMI, Dindex ve TR2Y değişkenlerinin kurdaki değişimin %58’ini açıkladığı bir model 

oluşturulmuştur. Bununla birlikte Granger nedensellik testiyle uzun dönemde sadece VIX 

ve TR2Y değişkenlerinin kurdaki %27’lik değişimin sebebi olabileceği ortaya çıkmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Türkiye'de Sepet Kur ve Kısa Vadeli Özel Sektör Borcu

An itibari ile TCMB'nin sitesinden elde ettiğim veriler ışığında Haftalık ayarlamalı Sepet Kur ( (Dolar+Euro)/2) ; Alttaki grafikt...